خانه Articles posted by دکتر خالقی نیا (صفحه 2)
تصويري پيدا نشد

 بستن زخم

در صورت لزوم، زخم ها را می توان به طور اولیه یا با تاخیر بست. برای بستن زخم موارد زیر...

تصويري پيدا نشد

کنترل خونریزی

خون در بدن ما وظایف بسیار مهمی دارد و تقریبا حدود 5 لیتر خون در رگ های ما جریان دارد. ...