خانه Articles posted by دکتر خالقی نیا (صفحه 9)
تصويري پيدا نشد

دیابت LADA

دیابت LADA LADA مخفف Latent Autoimmune Diabetes است. LADA نوعی دیابت نوع 1 است که بعدا در بزرگسالی ایجا...

تصويري پيدا نشد

درمان دیابت نوع 1

درمان اصلی دیابت نوع 1 حفظ تعادل مقدار مناسب انسولین است تا سطح گلوکز خون حد خیلی زی...

تصويري پيدا نشد

درمان دیابت نوع 2

هدف اصلی درمان دیابت نوع 2 کمک به کنترل میزان قند خون است و هدف دیگر کمک به کاهش وزن ...

تصويري پيدا نشد

درمان زخم عفونی

همه ما درطول زندگی خود با زخم هایی مواجه شده ایم. هر زخمی ممکن است به دلایل مختلف عف...

تصويري پيدا نشد

اوزون تراپی زخم

اوزون تراپی زخم یکی از جدیدترین روشهایی است که می تواند به درمان زخم ها منجر شود. در...