خانه Articles posted by دکتر خالقی نیا (صفحه 5)
تصويري پيدا نشد

دیابت LADA

دیابت LADA LADA مخفف Latent Autoimmune Diabetes است. LADA نوعی دیابت نوع ۱ است که بعدا در بزرگسالی ایج...

تصويري پيدا نشد

درمان دیابت نوع ۱

درمان اصلی دیابت نوع ۱ حفظ تعادل مقدار مناسب انسولین است تا سطح گلوکز خون حد خیلی ز...