خانه Articles posted by دکتر خالقی نیا (صفحه 5)
تصويري پيدا نشد

عفونت زخم سوختگی

وقتی که پوست در معرض جریان الکتریکی، مواد شیمیایی که به بافت آسیب می زند، حرارت (به ...

تصويري پيدا نشد

برش ها و زخم ها

بریدگی یا پارگی یا سوراخ شدن پوست به دلیل آسیب خارجی ایجاد می شود. این مشکل می توان...

تصويري پيدا نشد

مراحل زخم بستر

تشکیل و جلوگیری از زخم بستر: “زخم های فشاری” یک بیماری جدی شایع در بیماران بی ...

تصويري پيدا نشد

درمان زخم در منزل

استفاده از کمک های اولیه به عنوان مراقبت های اولیه پزشکی بر روی زخم یا جراحت به طور ...