Category Archives: درمان زخم

خانه Archive by category "درمان زخم" (صفحه 3)
تصويري پيدا نشد

انواع زخم های حاد

زخم حاد آسیبی به پوست است که به طور ناگهانی و نه در طول زمان ایجاد می شود. با توجه به ...

تصويري پيدا نشد

روش های درمان زخم

ازن درمانی: بهبود زخم به دلیل افزایش سطح اکسیژن در بافت ها در ازن درمانی تسریع می شو...