Category Archives: درمان زخم

خانه Archive by category "درمان زخم" (صفحه 8)
تصويري پيدا نشد

دیابت LADA

دیابت LADA LADA مخفف Latent Autoimmune Diabetes است. LADA نوعی دیابت نوع 1 است که بعدا در بزرگسالی ایجا...

تصويري پيدا نشد

درمان دیابت نوع 1

درمان اصلی دیابت نوع 1 حفظ تعادل مقدار مناسب انسولین است تا سطح گلوکز خون حد خیلی زی...

تصويري پيدا نشد

درمان دیابت نوع 2

هدف اصلی درمان دیابت نوع 2 کمک به کنترل میزان قند خون است و هدف دیگر کمک به کاهش وزن ...