Category Archives: درمان زخم

خانه Archive by category "درمان زخم" (صفحه 5)
تصويري پيدا نشد

مراحل زخم بستر

تشکیل و جلوگیری از زخم بستر: “زخم های فشاری” یک بیماری جدی شایع در بیماران بی ...

تصويري پيدا نشد

درمان زخم در منزل

استفاده از کمک های اولیه به عنوان مراقبت های اولیه پزشکی بر روی زخم یا جراحت به طور ...

تصويري پيدا نشد

درمان زخم سوختگی

پس از تمیز کردن زخم ، عمق سوختگی  تعیین می شود. سوختگی هایی که دارای ضخامت کامل نیست...